جزئیات محصول

شرکت اسپین الکتریک از سال 1372 تاکنون محصولات صوتی با کیقیت را در برنامه کاری خود قرار داده است . این محصولات در بسیاری از پروژه های مهم صنعتی و غیر صنعتی مورد استفاده قرا گرفته و در حال بهره برداری است.

تولیدات صوتی و تصویری

 پیش تقویت کننده ها و مخلوط سازها

 مانیتورینگ سمعی بصری خروجی های قدرت .

 سوئیچینگ ها و تقسیم کننده های صوتی . تصویری.

  فیلترهای صدا و تصویر.

 تقویت کننده های قابل انتقال یا رومیزی

 تقویت کننده های قدرت قابل نصب در رک استاندارد.

 میکروقنهای با سیم و بدون سیم دینامیکی

 کنسولهای میکروفن با صفحه کلید و بدون آن.

 کنسولهای رومیزی کنفرانس با سیم و بی سیم.

 تقویت کتتده و توزیع کننده سیستم کنفرانس.

 انواع بلندگوهای سقفی در قدرتهای مختلف.

 انواع بلندگوهای ستونی با قدرتهای متفاوت .

 انواع شیپوری با قدرتهای متفاوت.

 انواع رک استاندارد 19 در اندازه های مختلف.

سامانه های متعارف و تحت شبکه صوتی و تصویری

برگشت به لیست محصولات

شرکت اسپین الکتریک (سهامی خاص)

تولید و اجرای خدمات خاص سامانه های الکترونیک و جریان ضعیف پروژه ها