تجهیزات اطفاء اتوماتیک

سامانه های هوشمند اطفاء حریق شامل :

مجموعه کامل تحهیزات اطفاء حریق پایه آبی .

شامل افشانکهای آب Sprinkler رینگ آتش نشانی ، مولد های تولید کف در غلظت های مختلف.

مجموعه کامل تجهیزات اطفاء حریق پایه گازی.

شامل سامانه های اطفاء با استفاده از گازهای صنعتی و غیر صنعتی در فشارهای کاری مختلف جهت مصارف گوناگون.

حفاظت مخازن سوخت و نگهداری مواد قابل اشتعال در صنایع مختلف.

تجهیزات تکمیلی همانند شیرهای کنترل ورودی و خروجی در تاسیسات صنعتی و تجاری.

سامانه کامل F&G جهت تاسیسات نفت و گاز و نیروگاهها.

تجهیزات اطفاء با گاز :

 اطفاء اتوکاتیک با استفاده از انیدریک کربنیک در فشارهای 130 تا 170 بار در کپسولهای بدون درز. به صورت محلی Local Application یا جمعی Total Application

 اطفاء اتوماتیک با استفاده از گازهای صنعتی FM200 , FE13 , FE25 , HFC227ea

 اطفاء اتوماتیک با استفاده از گازهای بی اثر آرگون ، نیتروژن ، ازت و مخلوطی از آنها.

 آتش یاب های نقطه ای Fire Tracer بدون نیالز به لوله کشی یا از طریق شبکه لوله ای .

 

شرکت اسپین الکتریک (سهامی خاص)

تولید و اجرای خدمات خاص سامانه های الکترونیک و جریان ضعیف پروژه ها

تجهیزات اطفاء اتوماتیک با پایه آبی :

 انواع سامانه افشانک آبی Sprinkler با پاشش مستقیم و غیر مستقیم در مصارف متعارف یا صنعتی.

 سامانه های تولید و توزیع کف آتش نشانی در غلظت های متفاوت و بصورت تمام اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک در مصارف صنعتی .

 سامانه هاای تولید مه Water Mist با فشار بالا با استفاده از پمپ های خطی پیوسته. جهت مصارف صنعتی همانند اتاقهای ژنراتور یا توربینهای گاز و سالنهای تولید و انبارها.

 عرضه انواع فوم ژنراتور در ظرفیت های مختلف جهت اطفاء اتوماتیک انبارهای مواد شیمیائی و صنعتی.

 اجرای سامانه های اطفاء اتوماتیک جهت مخازن سوخت و انباره های محصول در صنایع با استفاده از کف در سقف های ثابت و شناور.