KOMTES (SIEX, AG) SPAIN

کمپانی کامتس سرمایه گذار اصلی شرکتهای اسپانیائی سایکس و امبر گلاب است که تولید کننده سامانه های اطفاء حریق با استفاده از گازهای صنعتی ، پودر و کف  هستند.

محصولات این دو کمپانی بزرگ تمامی احتیاجات شما را در زمینه اطفاء اتوماتیک پوشش میدهند.

پیوندهای ارتباطی با شرکتهای همکار

کمپانیهای خارجی که شرکت اسپین پشتیبانی محصولات آنها را در ایران به عهده دارد بشرح زیر معرفی میشوند با کلیک کردن برروی نام آنها میتوانید به وبگاه آنها متصل شوید.

EUROFYRE (ICAM, XTRALIS) UK

این کمپانی انگلیسی تولید کننده تجهیزات اعلام حریق است و محصولات آن تمامی این تجهیزات را در بر میگیرد.

این محصولات سامانه های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر و انواع کابل سنسورهای حرارتی آنالوگ و دیجیتال و مجموعه ای از آشکارسازهای مکشی ساخت شرکتهای آی کم و ایکس ترالیس را نیز شامل میشود.

SECURITON AG. SWITZERLAND

شرکت سکیوریتون یک شرکت سوئیسی است که مجموعه کاملی از تجهیزات اعلام حریق را تولید و عرضه میدارد.

از خصوصیات بارز محصولات این شرکت عرضه تمامی سامانه های مورد مصرف با کیقیت بسیار بالاست.

KENTEC ELECTRONICS UK

کنتک الکترونیکس یک شرکت انگلیسی تولید کننده تابلوهای متعارف و آدرس پذیر اعلام حریق است .

سایر محصولات این شرکت شامل پنلهای یک تا 6 منطقه ای اطفاء اتوماتیک است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

TELEINDUSTRIA ITALY

کمپانی تله ایندستریا یک شرکت تولید کننده ایتالیائیست که تمامی تجهیزات مربوط به سامانه های تلفن و اینترکام مورد مصرف در صنایع را تولید و عرضه میدارد.

همه تولیدات از فن /اوری روز دنیا برخوردارند.

EDS ITAKY

این کمپانی عرضه کننده انواع سنسورهای گاز قابل اشتعال و سمی در کلیه ردیفهای سنجشی و قابل استفاده در مصارف معمولی و محیطهای ضد انفجار میباشد. تمامی محصولات دارای استاندارد ATEX میباشند